Vi hälsar alla medlemmar välkomna till ett informationsmöte ute på Sommarro Golf tisdag den 1 mars kl. 18:00. Vi kommer att presentera nyheter inför säsongen men också informera om läget och framtiden ute på Sommarro.

Välkomna!