Banuppdatering:

  • Torsdag 29/3 kl. 17:00 kommer vi att stänga Links för att åter täcka greenerna inför helgen då det ska vara frost och minusgrader!
  • Detta betyder att vi stänger banan för allt spel för att bevara de fina greener som vi har!
  • Allt spel på Links förbjudet till temperaturen stiger och vi har fått klartecken från greenkeeper igen
  • Vi har öppet Range och Lilla Banan tills vidare, respektera ev. skyltar och hänvisningar samt spela ej på frostiga banor!