Nu har vi justerat index på Links och här kan du se de nya scorekorten!

Det som har hänt är att vi har delat in vår bana i 6-håls slingor med index 1-6. Det svåraste hålet på den slingan har alltså index 1 och det lättaste har index 6. Du fördelar dina slag efter tabellen här under:

fordelning_links2012_001

Exempel:

  • Kalle har 16,8 i exakt handicap och får 16 i spelhandicap enligt slopetabellen
  • Han hittar spelhandicap 16 i tabellen ovan och ser att han ska dela ut 5 slag på första 6 hålen och 6 slag på de andra 6. Han ser också att han har 11 i spelhandicap på 12 hål om han väljer att spela det. Om han vill spela 6 hål ytterligare för att få till en 18-håls runda så har han 5 slag på den sista slingan oavsett vilken har väljer.
  • Han startar spelet och vet att hans 5 slag på första slingan fördelas på index 1 till 5 (ett extra slag på alla förutom index 6) samt 6 slag på andra slingan fördelas på index 1-6 (dvs. ett extra på alla hål).

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.