Herrgolfen: 27-jun
-15,4 Ex.hcp Slope Slag 12 hål Tot Hcp Netto Poäng
Hans Jonsson 580521-011 4,6 3 2 50 2 48 10
Lennart Olsson 481209-025 9,4 8 6 56 6 50 8
Clas Bergquist 610420-042 14,9 14 10 61 10 51 6
Conny Alfredsson 561122-015 4,2 3 2 55 2 53 5
Jörgen Angbo 470505-023 5,3 4 3 57 3 54 4
Pär Adolfsson 640725-016 11,8 11 8 65 8 57 3
Henrik Noleryd 651018-041 9,1 8 6 67 6 61 2
15,5-36
Lars Kalleryd 480407-021 21,2 20 14 61 14 47 10
Jan Eriksson 601007-036 18,9 18 12 61 12 49 8
Christer Nordén 450917-037 16,2 15 10 61 10 51 6
Anders Berglund 611211-040 17,0 16 11 62 11 51 5
Peter Norlander 820111-037 18,7 18 12 66 12 54 4
Björn Hellberg 431208-010 19,2 18 12 66 12 54 3
Lars Norlander 491008-039 27,5 27 18 73 18 55 2
Per-Olof Södergren 390516-030 30,0 29 20 76 20 56 1
Bengt Berglind 451012-027 22,5 22 15 72 15 57 1
16 deltagare (+3 som ej lämnat in scorekort)

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.