Anna Wall Rudin 14,4 59 49
Bibbi Enström 33,6 73 50
EvaMarie Haglund 27,6 70 51
Ann-Britt Monsèn 35 75 51
Ewa-Britt Jonsson 23,3 68 52
Kristina Olsson 26,7 70 52
Ewa Dahlberg 22 68 53
Cecilia Eriksson 13,9 62 53
Ingela Jonsson 26,1 72 54
Marie-Louise Carlsson 30,2 78 58
Sabine Kihlstedt 20 72 58
Eva Johansson 20,8 72 58
Gunilla Creutzer 36 83 59

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.