Från och med 2013 väljer Sommarro Golf att omorganisera utbildningsverksamheten. Sommarro har sedan 2007 haft Martin som heltidsanställd Pro/Instruktör i bolaget. För att spara kostnader har Martin på senare år fått allt fler administrativa uppgifter. Uppgifter som varit svåra att kombinera med intruktörsjobbet då säsongen är både kort och intensiv. Från och med 2013 återgår vi därför till lösningen som gällde under 2006 och som är vanlig på många andra klubbar. Från och med nästa år erbjuder vi golfutbildning via en extern entreprenör.  Under 2006 var det Martin som via sitt bolag ML Golf som skötte utbildningen. Martin är en mycket omtyckt instruktör hos oss och vi hoppas att Martin vill fortsätta även 2013, då via sitt bolag.  I samband med att vi lyfter bort administrativa uppgifter från Martin kommer Lars Järner tillbaka som operativ klubbchef 2013.

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.