Herrgolfen-Sluttabell Sommarsäsongen.
-15,4 4/7 11/7 18/7 25/7 1/8 8/8 15/8 22/8 29/8 5/9 Total poäng
Per Manholm 10 8 4 8 8 10 10 58
Nils-Erik Larsson 5 10 5 6 8 2 3 5 8 52
Håkan Sten 10 6 6 10 6 6 5 49
Conny Alfredsson 8 4 5 10 2 6 35
Hans Jonsson 10 5 3 3 4 4 4 33
Lars Andersson 8 10 5 3 26
Mats Rudin 10 6 16
Lennart Olsson 2 8 10
Reda El Guennouni 6 2 8
Jöran Lundqvist 5 1 6
Pontus Bjerre 4 4
Peter Nord 1 1
15,5-36
Jonas Eriksson 2 10 10 1 5 1 10 4 43
Andreas Larsson 6 3 4 10 8 8 39
Per-Olof Södergren 10 1 4 4 8 1 6 1 3 1 39
Dan Larsson 8 10 10 1 1 30
Jerker Bäckström 3 6 1 10 10 30
Lars Norlander 5 5 1 5 3 1 1 1 6 1 29
Anders Berglund 5 10 8 2 25
Lars Kalleryd 1 6 1 8 2 1 6 25
Christer Svensson 3 6 2 8 1 1 1 1 1 24
Peter Norlander 1 1 6 1 1 1 4 5 2 22
Björn Hallberg 1 4 5 2 1 1 1 3 1 1 20
Morgan Gustavsson 8 1 1 1 1 3 1 1 1 18
Leif Grindegård 3 2 2 3 2 4 1 17
Claes Svedberg 1 1 4 1 6 1 14
Peter Persson 8 8
Terje Holt 1 6 7
Christer Nordén 1 4 1 6
Arne Linder 5 3 8
Jonas Westberg 5 5
Leif Högberg 1 1 1 1 1 5
Bosse Lindqvist 4 4
Leif Ronnegård 1 1 1 1 1 5
Fredrik Bark 8 8
Lars Lindgren 1 1 5 7
Bengt Berglind 1 1 1 3
Peter Boman 2 2
Anders Blom 1 1
Mats Hjalmarsson 1 1
Rune Hillström 1 1
Victor Malmgren 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.