Vi som skall hjälpa till att administrera årets Vinterliga tar tacksamt emot förslag till spelformer, m.m!

Förslagen skickas till Ronny Andersson på följande E-postadress, ksra54@telia.com

När vi i arbetsgruppen gått igenom inkomna förslag,  kommer vi att någon vecka innan första start presentera förslaget till hur årets vinterliga skall se ut på Sommarro Golf:s hemsida.

Ett förslag har redan inkommit och den spelformen kallas Running Eclectic.
¨
RUNNING ECLECTIC
Eclectic betyder att välja ut. I det här fallet väljer vi ut våra bästa resultat på varje hål och för upp detta på en lista hos tävlingsledningen. Segrar gör den som får det lägsta totalresultatet.

SPELET
Tiden för en running eclectic kan variera, men inte sällan löper tävlingen över större delen av golfsäsongen. Du har ett stort antal tävlingstillfällen att prestera bästa tänkbara resultat på varje hål. I vissa fall kan förutsättningarna för en running eclectic ha den begränsningen att när du har fört upp ett resultat på ett hål, så kan det inte ändras längre fram på säsongen. Detta är raffinerat och leder vanligtvis till att du vid tävlingens skymning finner dig stående med ett antal hål som du hade hoppats göra birdie på, men nu är glad att få föra in par på.

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.