Lär dig att upptäcka Stroke och rädda liv. Gör detta enkla prov och ange att du är med i Sommarro Golf. Sommarro värnar om ditt och dina medmänniskors liv. Kunskapen att upptäcka stroke är en lätt börda. Klicka på länken och kör testet NU.

strokekampanjen.se/sport