A-klass -17,4 SHC Tot HCP Netto Poäng
Peter Norlander 15 57 10 47 10
Håkan Sten 7 53 5 48 8
Kenneth Bolmstedt 15 59 10 49 6
Fredrik Bark 16 60 11 49 5
Per Manholm 5 54 4 50 4
Jonas Eriksson 15 61 10 51 3
Nils Lämås 15 63 10 53 2
Nils-Erik Larsson 8 62 6 56 1
Christer Nordén 16 75 11 64 1
B-klass 17,5-36 SHC Tot HCP Netto Poäng
Per-Olof Södergren 23 65 16 49 10
Lars Norlander 21 65 14 51 8
Jerker Bäckström 20 67 14 53 6
Victor Malmgren 19 67 13 54 5
Bengt Berglind 22 70 15 55 4
Björn Hallberg 18 68 12 56 3
Terje Holt 20 70 14 56 2
Christer Svensson 30 76 20 56 1
Lars Kalleryd 21 71 14 57 1
Andreas Larsson 32 82 22 60 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.