A-klass -17,4 SHC Tot HCP Netto Poäng
Fredrik Bark 14 60 10 50 10
Kenneth Bolmstedt 14 60 10 50 8
Peter Norlander 13 61 9 52 6
Anders Eriksson 6 58 4 54 5
Bernt Nordin 8 65 6 59 4
B-klass 17,5-36 SHC Tot HCP Netto Poäng
Lars Norlander 21 63 14 49 10
Andreas Larsson 32 73 22 51 8
Jerker Bäckström 20 66 14 52 6
Lars Kalleryd 21 68 14 54 5
Bo Gellerbring 21 69 14 55 4
Björn Hallberg 18 68 12 56 3
Per Ström 20 70 14 56 2
Per-Olof Södergren 22 72 15 57 1
Bengt Berglind 22 72 15 57 1
Rune Hillström 23 73 16 57 1
Morgan Gustavsson 23 73 16 57 1
Christer Svensson 30 77 20 57 1
Victor Malmgren 19 74 13 61 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.