A-klass -17,4 SHC Tot HCP Netto Poäng
Fredrik Bark 14 55 10 45 10
Anders Åkesson 5 51 4 47 8
Bernt Nordin 8 54 6 48 6
Kenneth Bolmstedt 14 58 10 48 5
Leif Grindegård 16 60 11 49 4
Dan Larsson 16 61 11 50 3
Bosse Lindqvist 16 64 11 53 2
Jonas Eriksson 16 67 11 56 1
Peter Norlander 13 66 9 57 1
Christer Nordén 16 70 11 59 1
B-klass 17,5-36 SHC Tot HCP Netto Poäng
Lars Kalleryd 21 62 14 48 10
Lars Norlander 21 63 14 49 8
Björn Hallberg 18 62 12 50 6
Jerker Bäckström 20 64 14 50 5
Per-Olof Södergren 22 65 15 50 4
Bo Gellerbring 21 66 14 52 3
Bengt Berglind 22 70 15 55 2
Per Ström 20 70 14 56 1
Terje Holt 20 71 14 57 1
Christer Svensson 30 77 20 57 1
Leif Ronnegård 29 78 20 58 1
Anders Karlsson 19 72 13 59 1
Lars Lindgren 23 82 15 67 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.