Herrgolfen-Sluttabell
-17,4 2013 14/8 21/8 28/8 4/9 Tot
Kenneth Bolmstedt 10 10 5 120
Peter Norlander 8 2 4 4 78
Håkan Sten 6 1 2 69
Fredrik Bark 6 10 68
Per Manholm 6 8 53
Dan Larsson 2 4 5 8 40
Bernt Nordin 3 1 1 36
Jonas Eriksson 10 28
Nils-Erik Larsson 23
Clas Bergquist 20
Leif Grindegård 1 1 8 6 20
Pär Indhage 16
Christer Nordén 1 1 1 1 14
Ronny Andersson 13
Anders Åkesson 4 12
Staffan Tevell 3 11
Jan Eriksson 5 5 10
Nils Lämås 10
Peter Eriksson 3 3 10
Jörgen Angbo 1 1 7
Marcus Börjesson 7
Anders Eriksson 5
Bosse Lindqvist 4
Niklas Granberg 1 3
Thomas Hallgren 2 2
L-G Carlsson 1
17,5-36
Lars Norlander 1 5 3 5 92
Jerker Bäckström 1 1 4 90
Christian Strandmark 10 10 66
Per-Olof Södergren 1 8 4 8 65
Per Ström 4 8 2 60
Björn Hallberg 8 3 6 1 57
Lars Kalleryd 6 6 1 10 52
Victor Malmgren 10 6 48
Bengt Berglind 2 1 2 3 40
Andreas Larsson 31
Leif Ronnegård 30
Morgan Gustavsson 5 22
Peter Borr 15
Bo Gellerbring 15
Leif Högberg 1 1 1 14
Viktor Niklasson 10
Terje Holt 3 1 9
Per Andersson 8
Christer Svensson 8
Anders Berglund 5 2 7
Rune Hillström 4 6
Lars Lindgren 4
Christer Landén 2
Anders Karlsson 1
Viktor Persson 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.