Måndagen 9/12 vid ett möte på klubben beslutades att det skall startas en speciell juniorklubb på Sommarro. Detta är sannolikt den första “rena” juniorklubben i Sverige. Det finns flera anledningar till att starta en golfklubb för våra juniorer. Ett av huvudskälen är att kunna dra nytta av de ekonomiska bidrag som stat och kommun lämnar till alla idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Så länge som verksamheten drevs inom Sommarro Golf fanns inte den möjligheten då bolag inte kan få bidrag på samma sätt som ideella föreningar. Förhoppningen är att juniorklubben skall bli stor och framgångsrik i framtiden. Klubben är öppen för alla men endast juniorer kommer att ha spelrättigheter på Sommarros golfbanor.

Initiativtagare till juniorklubben är Birger Kjellstedt (Pro), Anders Åkersson (ledare), Petter Ölund (Klubbmästare, Ledare), Emil Mossberg (Ledare).

Det behövs frivilliga arbetsinsatser till den nya verksamheten. Alla ideella krafter är välkomna oavsett om man har barn i verksamheten eller ej. Vi kommer att kalla till en informationsmöte i januari.

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.