Jag har gått banan idag och kan konstatera att trots 2 dm snö i Molkom går det att spela på lilla banan.
Det är lite problem på några greener, hål 1, 5 och 7, snö som får hanteras enligt regeln för tillfälligt vatten (snö).
Bunkrarna, de flesta är snöfyllda. Dessa kan förslagsvis hanteras som vattenhinder utan plikt. Det är svårare
om man hamnar i ruffen för det är där som snön har drivit ihop, en stark rekommendation är att låta bli att
hamna där. Valet man har är att chansa eller döma ut bollen. Fairways är pudrade av snö så en färgad boll
rekommenderas verkligen. Ronny står för administrationen i morgon.

Lycka till!
Lars N.

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.