Fem tappra män, eller vad de skall kallas, trotsade snöslask och regn.
En improviserad tävling över 9 hål genomfördes.

Deltagare var:
Gunnar Johansson
Morgan Gustafsson
Clas Bergquist
Thomas Molander
Lars Norlander

Segrade gjorde Clas tätt följd av Thomas.