Vi har inspekterat banan idag och bedömer att vi kan spela på lördag. Snön har smält till vatten så det är blött.
Greenen på hål 1 och 5 är inte bra och fairway på hål 1 är väldigt blöt. Vi får bestämma på lördag hur vi gör med dessa hål.
Ta rejält på fötterna! Lottning 10:30!
Välkomna!