• Januari  – Sommarro Golfklubb blir medlem i Svenska Golfförbundet
  • Januari  – Börja utbilda dig, finputsa dina kunskaper eller träna!
  • Januari  – Nu kan du bli medlem!
  • April  – Vår drivingrange är nu i full gång igen och har blivit en jättesuccé!
  • Juni  – Pay & play-banan (Lilla banan) öppnas 1 juli
  • Augusti  – BESLUT OM ATT SENARELÄGGA ÖPPNANDET AV DEN STORA BANAN. I samråd med banbyggaren har styrelsen för Sommarro Golfklubb och Sommarro Golf AB beslutat att senarelägga öppnandet av den nya banan till våren 2006. Vår ambition var att öppna banan under hösten 2005. Denna ambition kommer vi inte att kunna uppfylla då det enligt banbyggarens rekommendationer skulle kunna riskera den långsiktiga målsättningen med banan. För att inte riskera denna och för att kunna erbjuda våra medlemmar spel på en bra hemmabana 2006 har vi därför beslutat att följa banbyggarens rekommendation.
  • 23 Oktober  stänger Sommarro GK för säsongen.
  • December – Ny huvudägare till Sommaro Golf AB. Under slutet av december 2005 fick Sommaro Golf AB en ny huvudägare i form av Stamford Holding AB. Bakom Stamford Holding AB finns ägaren Lars Järner med ett långt förflutet inom golfen i Värmland. Stamford och Lars Järner tillför bolaget finansiell stabilitet, golfkompetens och ett stort engagemang.

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.