A-klass -17,4 SHC Tot HCP Netto Poäng
Håkan Sten 7 52 5 47 10
Ronny Andersson 15 64 10 54 8
Jonas Eriksson 13 64 9 55 6
Lars Norlander 16 66 11 55 5
B-klass 17,5-36 SHC Tot HCP Netto Poäng
Lars Kalleryd 17 60 12 48 10
Björn Hallberg 18 66 12 54 8
Jerker Bäckström 20 68 14 54 6
Per Ström 20 69 14 55 5
Bengt Berglind 22 75 15 60 4

Då de yttre förutsättningarna var mycket dåliga så har jag valt att inte
lägga in resultaten i GIT (ej HCP-påverkande).

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.