-17,4 2014 7/5 14/5 21/5 28/5 Tot
Håkan Sten 10 10 4 6 30
Kenneth Bolmstedt 10 10 20
Peter Norlander 8 8 16
Jonas Eriksson 6 6 1 1 14
Lars Norlander 5 1 5 3 14
Leif Grindegård 1 6 2 9
Ronny Andersson 8 8
Simon Walan 8 8
Fredrik Bark 1 1 5 7
Niklas Granberg 5 5
Pontus Bjerre 1 4 5
Anders Persson 4 4
Jörgen Katz 3 3
Thomas Hallgren 3 3
Peter Eriksson 2 2
Nils-Erik Larsson 1 1
Kenneth Karlsson 1 1
Christer Nordén 1 1
 
17,5-36  
Björn Hallberg 8 3 10 10 31
Lars Kalleryd 10 10 3 2 25
Per Ström 5 6 5 5 21
Christer Svensson 8 4 12
Bengt Berglind 4 5 2 1 12
Jerker Bäckström 6 2 3 11
Jonas Westberg 6 4 10
Per-Olof Södergren 4 6 10
Leif Ronnegård 8 8
Bo Gellerbring 8 8
Victor Malmgren 1 1 1 3
Filip Katz 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.