-17,4 A-klass 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 Tot
Håkan Sten 10 10 4 6 5 8 1 1 45
Peter Norlander 8 8 10 3 10 39
Lars Norlander 5 1 5 3 6 1 10 31
Simon Walan 8 10 8 26
Kenneth Bolmstedt 10 10 4 1 25
Jonas Eriksson 6 6 1 1 1 15
Leif Grindegård 1 6 2 6 15
Lars Järner 6 4 2 12
Pontus Bjerre 1 4 3 4 12
Thomas Hallgren 3 8 11
Christer Nordén 1 2 3 5 11
Kenneth Karlsson 1 1 4 3 9
Ronny Andersson 8 8
Lars Jennersten 8 8
Jörgen Katz 3 5 8
Fredrik Bark 1 1 5 7
Martin Torstensson 1 6 7
Niklas Granberg 5 5
Anders Persson 4 1 5
Dan Larsson 5 5
Peter Eriksson 2 2
Bengt Törnbom 2 2
Sture Lindgren 1 1 2
Martin Rosén 2 2
Nils-Erik Larsson 1 1
 
17,5-36 B-klass  
Björn Hallberg 8 3 10 10 10 6 2 5 54
Lars Kalleryd 10 10 3 2 8 5 4 8 50
Per Ström 5 6 5 5 6 10 10 47
Per-Olof Södergren 4 6 5 8 6 4 33
Christer Svensson 8 4 10 5 27
Jerker Bäckström 6 2 3 3 4 8 1 27
Bengt Berglind 4 5 2 1 4 3 19
Bo Gellerbring 8 6 14
Leif Ronnegård 8 3 11
Jonas Westberg 6 4 10
Victor Malmgren 1 1 1 3 6
Filip Katz 1 1
Mats Jacobsson 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.