-17,4 A-klass 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 Tot
Håkan Sten 10 10 4 6 5 35
Peter Norlander 8 8 10 26
Kenneth Bolmstedt 10 10 4 24
Jonas Eriksson 6 6 1 1 14
Lars Norlander 5 1 5 3 14
Thomas Hallgren 3 8 11
Leif Grindegård 1 6 2 9
Ronny Andersson 8 8
Simon Walan 8 8
Pontus Bjerre 1 4 3 8
Fredrik Bark 1 1 5 7
Lars Järner 6 6
Niklas Granberg 5 5
Anders Persson 4 4
Jörgen Katz 3 3
Christer Nordén 1 2 3
Peter Eriksson 2 2
Nils-Erik Larsson 1 1
Kenneth Karlsson 1 1
 
17,5-36 B-klass  
Björn Hallberg 8 3 10 10 10 41
Lars Kalleryd 10 10 3 2 8 33
Per Ström 5 6 5 5 6 27
Bengt Berglind 4 5 2 1 4 16
Per-Olof Södergren 4 6 5 15
Jerker Bäckström 6 2 3 3 14
Christer Svensson 8 4 12
Jonas Westberg 6 4 10
Leif Ronnegård 8 8
Bo Gellerbring 8 8
Victor Malmgren 1 1 1 3
Filip Katz 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.