-17,4 A-klass 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 10/7 16/7 23/7 30/7 Tot
Lars Norlander 5 1 5 3 6 1 10 5 8 8 10 4 66
Håkan Sten 10 10 4 6 5 8 1 1 6 4 55
Peter Norlander 8 8 10 3 10 8 47
Simon Walan 8 10 8 3 8 37
Kenneth Bolmstedt 10 10 4 1 25
Clas Bergquist 6 10 5 21
Jonas Eriksson 6 6 1 1 1 1 4 20
Dan Larsson 5 3 10 18
Leif Grindegård 1 6 2 6 15
Niklas Granberg 5 10 15
Jörgen Katz 3 5 6 1 15
Lars Järner 6 4 2 3 15
Pontus Bjerre 1 4 3 4 1 13
Kenneth Karlsson 1 1 4 3 2 2 13
Fredrik Bark 1 1 5 1 5 13
Thomas Hallgren 3 8 2 13
Jörgen Angbo 4 3 6 13
Christer Nordén 1 2 3 5 11
Nils-Erik Larsson 1 8 2 11
Anders Persson 4 1 5 1 11
Reda El Guennouni 10 10
Ronny Andersson 8 8
Lars Jennersten 8 8
Peter Eriksson 2 6 8
Martin Torstensson 1 6 1 8
Berndt Jendrny 4 2 6
Anders Åkesson 5 5
Michael Nyström 3 3
Bengt Törnbom 2 2
Sture Lindgren 1 1 2
Martin Rosén 2 2
Marcus Börjesson 1 1
 
17,5-36 B-klass  
Björn Hallberg 8 3 10 10 10 6 2 5 10 10 5 10 10 99
Per Ström 5 6 5 5 6 10 10 8 8 8 71
Per-Olof Södergren 4 6 5 8 6 4 8 6 6 5 4 62
Lars Kalleryd 10 10 3 2 8 5 4 8 5 3 58
Jerker Bäckström 6 2 3 3 4 8 1 4 8 6 45
Bengt Berglind 4 5 2 1 4 3 10 6 5 40
Christer Svensson 8 4 10 5 27
Bo Gellerbring 8 6 14
Leif Ronnegård 8 3 11
Victor Malmgren 1 1 1 3 5 11
Jonas Westberg 6 4 10
Mats Jacobsson 1 6 7
Filip Katz 1 1
Rolf Johansson 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.