-17,4 A-klass 7/5 14/5 21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 10/7 Tot
Håkan Sten 10 10 4 6 5 8 1 1 6 51
Lars Norlander 5 1 5 3 6 1 10 5 8 44
Peter Norlander 8 8 10 3 10 39
Simon Walan 8 10 8 3 29
Kenneth Bolmstedt 10 10 4 1 25
Jonas Eriksson 6 6 1 1 1 1 4 20
Clas Bergquist 6 10 16
Leif Grindegård 1 6 2 6 15
Pontus Bjerre 1 4 3 4 1 13
Kenneth Karlsson 1 1 4 3 2 2 13
Fredrik Bark 1 1 5 1 5 13
Lars Järner 6 4 2 12
Thomas Hallgren 3 8 11
Christer Nordén 1 2 3 5 11
Reda El Guennouni 10 10
Nils-Erik Larsson 1 8 9
Ronny Andersson 8 8
Lars Jennersten 8 8
Jörgen Katz 3 5 8
Martin Torstensson 1 6 7
Niklas Granberg 5 5
Anders Persson 4 1 5
Dan Larsson 5 5
Jörgen Angbo 4 4
Michael Nyström 3 3
Peter Eriksson 2 2
Bengt Törnbom 2 2
Sture Lindgren 1 1 2
Martin Rosén 2 2
 
17,5-36 B-klass  
Björn Hallberg 8 3 10 10 10 6 2 5 10 10 74
Lars Kalleryd 10 10 3 2 8 5 4 8 5 55
Per Ström 5 6 5 5 6 10 10 8 55
Per-Olof Södergren 4 6 5 8 6 4 8 6 47
Christer Svensson 8 4 10 5 27
Jerker Bäckström 6 2 3 3 4 8 1 27
Bengt Berglind 4 5 2 1 4 3 19
Bo Gellerbring 8 6 14
Leif Ronnegård 8 3 11
Victor Malmgren 1 1 1 3 5 11
Jonas Westberg 6 4 10
Mats Jacobsson 1 6 7
Filip Katz 1 1
Rolf Johansson 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.