-17,4 A-klass 18/6 25/6 2/7 10/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 Tot
Lars Norlander 1 10 5 8 8 10 4 3 1 4 5 79
Peter Norlander 10 8 6 1 3 8 65
Håkan Sten 1 1 6 4 4 6 65
Simon Walan 8 3 8 10 47
Jörgen Katz 6 1 8 6 10 39
Fredrik Bark 1 5 10 2 10 35
Kenneth Bolmstedt 25
Niclas Granberg 10 8 23
Clas Bergquist 6 10 5 21
Jonas Eriksson 1 1 4 20
Martin Rosén 2 4 3 8 2 19
Anders Persson 5 1 2 1 5 19
Dan Larsson 5 3 10 18
Nils-Erik Larsson 8 2 6 17
Thomas Hallgren 2 3 16
Leif Grindegård 6 15
Lars Järner 2 3 15
Anders Åkesson 5 5 5 15
Kenneth Karlsson 4 3 2 2 2 15
Pontus Bjerre 4 1 1 14
Christer Nordén 3 5 1 1 1 14
Jörgen Angbo 4 3 6 13
Peter Eriksson 6 4 12
Reda El Guennouni 10 10
Berndt Jendrny 4 2 1 1 1 9
Lars Jennersten 8 1 9
Ronny Andersson 8
Martin Torstensson 1 6 1 8
Michael Nyström 3 3
Bengt Törnbom 2
Sture Lindgren 1 1 2
Marcus Börjesson 1 1
 
17,5-36 B-klass  
Björn Hallberg 2 5 10 10 5 10 10 5 3 6 4 117
Per Ström 10 10 8 8 8 4 10 8 10 103
Per-Olof Södergren 6 4 8 6 6 5 4 8 6 10 8 94
Lars Kalleryd 4 8 5 3 2 5 6 71
Bengt Berglind 10 6 5 6 8 4 5 63
Jerker Bäckström 8 1 4 8 6 3 4 3 55
Christer Svensson 5 27
Victor Malmgren 3 5 10 2 23
Leif Ronnegård 3 5 16
Bo Gellerbring 6 14
Jonas Westberg 10
Mats Jacobsson 1 6 1 8
Filip Katz 1
Rolf Johansson 1 1
Jan Svanegård 1 1
Rune Hillström 1 1

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.