Från och med måndag 27:e november är Stora banan, restaurangen samt receptionen stängda.
Lilla banan samt rangen är öppna. Grinden kommer att hållas öppen under dagtid tills vidare.
Vi ber samtliga att respektera om banan är avstängd p. g. a. frost.

Vi tackar medlemmar och gäster för den gångna säsongen och önskat alla välkomna tillbaka till en ny säsong 2015!

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.