Bto Spel Hcp Nto
Bo Lindqvist 30 4 26
Susanne Strömberg 34 5 29
Jan Aronsson 36 7 29
Jörgen Angbo 31 1 30
Lars Kalleryd 35 5 30
Clas Bergquist 35 5 30
Jonas Eriksson 35 4 31
Gunnar Johansson 36 5 31
Ronny Strömberg 37 5 32
Christer Landén 41 9 32
Peter Norlander 35 2 33
Henrik Noleryd 35 2 33
Peter Eriksson 35 2 33
Lars Norlander 37 4 33
Göran Magnell 39 6 33
Niclas Granberg 37 2 35
Nils-Erik Larsson 37 2 35
Bernt Jendrny 39 4 35
Tomas Molander 42 7 35
Leif Ronnegård 45 8 37
Jörgen Katz 42 4 38
Bengt Berglind 46 8 38

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.