Bto Spel Hcp Nto
Jan Aronsson 34 8 26
Jörgen Katz 32 4 28
Tomas Molander 35 7 28
Lars Norlander 33 4 29
Pia Norlander 38 9 29
Ronny Andersson 35 5 30
Göran Magnell 36 6 30
Peter Norlander 33 2 31
Bo Lindqvist 35 4 31
Nils-Erik Larsson 34 2 32
Lars Kalleryd 37 5 32
Clas Bergquist 37 5 32
Henrik Noleryd 36 2 34
Gunnar Johansson 39 5 34
Peter Eriksson 39 2 37
Bengt Malm 45 8 37

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.