Lågtrycket missade Karlstad så vi slapp snön. Många undrar säkert varför vi ändå håller Links stängd då det inte kom någon snö över Karlstad. Enligt Claes vår greenkeeper är det för tufft för greenerna att släppa på spel när det har varit fruset på natten. Det finns ingen tillväxt när det är så här kallt och då blir det ett stort slitage.

Vi får hålla oss tills det blir något varmare.  Hoppas ni förståelse för detta beslut. Vi öppnar igen så snart det är möjligt.

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.