Spelare:                                    Bto    Hcp    Nto
Jan Aronsson                            30       6        24
Peter Norlander                       30       2        28
Clas Bergquist                          34       4        30 Hcp
Bo Gellerbring                          35       5        30
Jörgen Katz                               33       2         31
Lars Kalleryd                            37       4         33 S3
Göran Magnell                         37       4         33
Lars Norlander                        38       3         35 Hcp
Anders Berglund                     39       4         35
Gunnar Johansson                  41        4        37
Ronny Andersson                   43       4          39
Staffan Tevell                           46       2         44