Vi försöker att hålla greenerna så jämna och snabba som det går samtidigt som de ska hålla i olika temperaturer, väderlekar och spelfrekvens. Ett sätt att mäta greenernas hastighet är det s.k. Stimp-värde. Vi kommer under året att kolla av detta och skriva ut det på hemsidan som information till alla spelare. Just nu i april ligger greenerna på Links mellan 7-8 på stimpen.

Uppdatering 2017-06-30
Nu har tillväxten stannat av lite så då är det lättare att få upp rullen och framförallt få den jämn över hela banan. Just nu mäter vi rullen till 8-8.5 efter klippning. Väder och vind kan självklart påverka greenernas kvalité.

Uppdatering 2017-05-30
Just nu växer det oerhört mycket (som ni säkert ser hemma i trädgården) och vi har åter igen vertikalskurit och klippt greenerna. Tyvärr gjorde dagens regn att vi inte fick upp hastighet till mer än 7.5 men vi avvaktar några dagar och jobbar vidare med jämnhet och hastighet.

Uppdatering 2017-05-19
Klippning och vältning under dagen har gjort att vi fått upp Stimpen till 7.6 efter mätning. Vi mäter ett snitt på fyra greener så vi har koll att det äcven är jämn rull oberoende på vilken greenen är.

Uppdatering 2017-05-18
Just nu har grästillväxten ökat vilket gör att greenerna ser gröna/fina ut men rullen blir något sämre. Stimpen ligger på ca 7 just nu. Det vi gör då är att rulla, skära och dressa för att få bort gräs på ledden samt sand som jämnar ut rullen. Vi har sänkt greenklipparen till 3,5 mm men det är alltså inte klipphöjden enbart som avgör rull och hastighet. Vi återkommer med uppföljning hur det går.

Mer om Stimpmeter
Snabbheten anges i hur många fot bollen rullar vid en standardiserad utgångsfart:

  • 0-6 Trög
  • 6-8 Medel
  • 8-9 Snabb
  • 9- Mycket snabba

En tourbana typ Augusta kan ibland ha en stimp på 13, en Svensk sommarbana brukar ligga runt 8-9 en bra dag. Den standardiserade utgångsfarten skapas med en Stimpmeter. Man mäter hur många fot bollen rullar i ena riktningen på en horisontell yta och därefter i motsatt riktning. Tre bollar i vardera riktningen där medelvärdet av dessa ger dagens stimp.