Äntligen. Golf som friskvård.  Vi på Sommarro kan hjälpa dig med frågor och allt praktiskt runt detta. Vi har både träningsutrymme, möjlighet till spel och utbildning som allt numera ingår och kan nyttjas med den skattefria friskvårdersättningen. Du som är med och spelar golf på Sommarro har en extra fördel, hela summan du betalar in gäller som spelavgift och du kan således nyttja hela summan som friskvård.

Domen kvalificerar golf som “motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning. Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

Vi på Sommarro kan hjälpa dig mer om hur du ska göra, hör av dig om du vill ha mer information eller läs vanliga frågor här nedan. Behöver du intyg? Maila Martin på martin@sommarogolf.se

 

Vilka aktiviteter är godkända som friskvårdsbidrag för befintliga golfare?

Befintliga golfspelare kan ansöka om friskvårdsbidrag för följande golfrelaterade aktiviteter: Spelavgift, egen träning på drivingrange, säsongskort på korthålsbana, säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde till ett belopp som arbetsgivaren bestämmer (max 5 000 kronor per år) och golflektioner (grupp eller enskilt), kurser, greenfeeavgifter för golf och footgolf (under 1 000 kronor per tillfälle, max 5 000 per år). De kan inte söka friskvårdsbidrag för medlemsavgift, tävlingsavgifter och utrustning.

Vilka aktiviteter är godkända som friskvårdsbidrag för potentiella nya golfare?

Samma aktiviteter är godkända för personer som idag inte spelar golf (se ovan). De kan exempelvis använda friskvårdsbidraget för en nybörjarkurs och SGF rekommenderar golfklubbar att marknadsföra den här möjligheten, gärna i samband med den årliga Golfens dag.

Icke-golfare kan också söka friskvårdsbidrag för exempelvis greenfeeavgifter på pay & play, (under 1 000 kronor per tillfälle), träning på drivingrange, säsongskort på korthålsbana.

Vilka regler gäller för att jag som anställd ska kunna söka friskvårdsbidrag för golf?

Det är upp till din arbetsgivare att godkänna golf (eller andra aktiviteter) som förmån. Första steget är därför att kontrollera med din arbetsgivare vad som gäller kring golfrelaterade aktiviteter. Dessutom är det arbetsgivaren som bestämmer friskvårdsbidragets storlek (dock max 5 000 kr).

Om din arbetsgivare godkänner golfrelaterade aktiviteter kan du ansöka om friskvårdsbidrag för de godkända aktiviteterna: Spelavgift, golflektioner, golfutbildningar, nybörjarkurser, greenfeeavgifter (under 1 000 kronor per tillfälle), träning på drivingrange, säsongskort på korthålsbana, säsongskort på träningsanläggning eller träningsområde. Du kan inte söka friskvårdsbidrag för medlemsavgift, tävlingsavgifter och utrustning.

Kan jag få friskvårdsbidrag för spel på bana, medlemsavgiften, golfträning eller golftävling?

Spel på golfbana inklusive spelavgift (ej medlemsavgift), säsongskort, greenfeeavgifter (upp till 1 000 kr per tillfälle) omfattas av friskvårdsbidraget.

Medlemsavgift i golfklubben räknas inte som skattefri friskvårdsförmån.

Golfträning, golfkurser, nybörjarkurser, rådgivning i kost- och motionsfrågor samt egen träning på drivingrange omfattas av friskvårdsbidraget.

Deltagaravgift i golftävlingar är inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån.

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.