Hej alla medlemmar

Ni har säkert sett/läst om detaljplanen som har presenterats och som gäller hela gamla flygplatsen/Jakobsberg, (klicka här så kommer du till den). Här kommer lite info angående bostadsplaneringen som planeras i anslutning till Golfbanorna.

Karlstads kommun planerar som de flesta vet att all mark norr o i framtiden väster om Linksbanan skall bebyggas med bostäder mm. Sommarro Golf ser mycket positivt på de här planerna. Ett osäkerhetsmoment i kommande planering är ju att nuvarande terminalbyggnad kommer att rivas pga infrastrukturlösning med kommande väglösning. Tidsplanen för detta är i dagsläget väldigt osäker. Sommarro Golf har haft otaliga möten med kommunen i denna fråga utan att man kunna ge nåt klart besked. När byggnaden rivs måste en ny lokal stå klar vilket gör att ett besked i frågan är väldigt viktig för anläggningen. Sommarro Golf har påpekat att en ny lokal måste ha en mycket bred nyttjandeutövning för att kunna bli lönsam att investera i. Detta har kommunen beaktat i sitt planarbete och gett ett kommande golfcenter en möjlighet att bredda sin verksamhet. På så sätt kan bolaget skapa en konkurrenskraftig anläggning. (Sommarro Golf har arrendeavtal på marken där våra golfbanor ligger fram till 2029).

I dagsläget finns ingen mer information att ges i frågan utan dialogen mellan kommunen o Sommarro Golf fortsätter. Det är bolagets förhoppning att Karlstads kommun ger bolaget de bästa förutsättningar att skapa en ännu bättre stadsnära rekreationsplats för Karlstadsborna.

Önskar alla en riktigt god jul o gott nytt år.


Med vänlig hälsning,
Claes Hagberg