Nu är det klart med nya ägare till Sommarro Golf.  Med erfarenhet, kompetens och energi kommer Mats, Magnus, Jonas och Anders (som du kan läsa mer om nedan) komplettera oss som du redan träffar ute på Sommarro och vi kan fortsätta den positiva trenden med bättre banor och fler som vill spela golf hos oss.

Nya ägarna Anders, Mats,  Jonas och Magnus tillsammans med Claes i mitten.

Vi har fyra personer med blandade bakgrund som förstärker Sommarro. Magnus Bodin är en entreprenör från industribranschen med lång erfarenhet av marknadsfrågor. Mats Hultman driver ett företag i entreprenadmaskins-branschen sedan många år. Anders Bäckström och Jonas Seleskog känner vi igen från Bryngfjorden (som de fortsätter att driva vidare) och de bidrar med erfarenhet och kunskap från golfbranschen till gruppen.

Magnus Bodin berättar hur detta har växt fram:

”Jag och Mats spelade mycket på Sommarro och diskuterade vilken potential det finns i anläggningen. Sagt och gjort så kontaktades Claes om möjligheten att förvärva banan. Att vi nu lyckats komma överens tillsammans med våra partners Anders och Jonas från Bryngfjorden med mångårig erfarenhet att driva en proffsig golfbana att slutföra affären gläder oss mycket. Vi hoppas kunna driva vidare anläggningen i en mycket positiv riktning både vad gäller trivsel samt kvaliteten på banan. Med Martin kvar vid rodret som känner Sommarros medlemmar väl så kommer detta att bli jättebra.”

Nästa steg är att direkt efter nyår sätta en plan för 2020 och framåt, både för organisationen, banan, klubbhus och övriga viktiga bitar. Medlemmar och gäster kommer att känna igen sig i det som Sommarro är bra på men vi hoppas såklart att kunna presentera små och stora nyheter för att utveckla anläggningen framåt.

Vi vill samtidigt tacka Claes Hagberg som 2003 startade Sommarro och är den person som gjorde golf på gamla flygfältet möjligt. Det startade med Pay and Play och Driving Range och senare golf på Värmlands enda Linksbana. Många golfare har genom åren startat att spela och fortsatt svinga loss på vår anläggning som under hela tiden legat i framkant med allt från nya medlemsformer till spelavgifter och andra sätt att spela golf året runt.

Tack Claes!