Våra spelavgifter för 2020 är klara och du hittar all information här.

Vi har kvar våra populära spelkategorier inkl. innehåll, Stora kategorin har dock bytt namn till Guld igen för att undvika missförstånd. Som vanligt premierar vi de som betalar senast 28 feb och i år sparar du 500 kr om du betalar i tid. Detta gäller alla befintliga och nya. Du kan betala via Min Golf, Bankgiro 5467-6358, Swish 123 188 1994 eller direkt i kassan ute hos oss. Uppge ditt golfID som referens vid betalning. 

Vi har lagt upp samma kategori som du hade 2019, om du vill justera nivå eller teckna autogiro kontakta oss så löser vi det. Kom ihåg att alla våra avgifter berättigar till friskvård om du har möjlighet till det.

Du når oss lättast på 054- 159015 eller info@sommarrogolf.se