Tillbyggnaden till 12 hål

Uppdaterad 2010-08-25:

Frågor & Svar om de nya hålen:

Hur spelas Links 12-håls bana? Vi har gjort om sträckningen på Links för att passa in de nya hålen samt att ha två 6-håls slingor som tillsammans utgör vår 12-håls bana. Första hålet är samma hål som förut men efter ettan så spelar vi gamla hål nummer 5 (korthål) som nya 2:an. Efter detta spelas gamla 6, 7, 8 & 9 som nya hål 3, 4, 5 & 6. Efter 6 hål passerar man alltså klubbhuset och möjlighet finns att gå på toa eller ta en fika i klubbhuset! Nya hålet till vänster om rangen spelas som nummer 7 och nya korthålet bakom rangen spelas som nummer 8. Efter detta går man bort till gamla 3:an (korthål) som numera spelas som nummer 9. Efter detta spelar man gamla 4:an som nummer 10. Efter detta hål går man tillbaka till gamla nummer 2 som spelas som nummer 11 och sedan avslutas Links med nya nummer 12 tillbaka vid sidan om rangen!

Hur bokar man tid och var startar man? Du bokar tid som vanligt och start sker alltid (om inte annat anges) på hål nummer 1

Får man gå ut på 7:an direkt? Du får hoppa på 7:an om hela 6:an är fritt från spelare. Kom alltid ihåg att spelare som spelar hel runda har företräde!

Hur räknar jag handicap & resultat på 12-hål? Det är enkelt att räkna ditt resultat över 12-hål. Du spelar efter ditt spelhandicap som vanligt och fördelar ut dina slag precis som du skulle spela en 18-håls bana. Du kommer att märka att 6 index saknas (1, 4, 7, 10, 13 & 16) eftersom 6 hål “saknas” när vi räknar mot 18 hål. Du spelar alltså på med en reducering på 33 % av ditt handicap med det behöver du inte tänka på eftersom 6 av 18 index saknas dvs. 33 %. Efter du spelat 12 hål lägger du till 12 poäng för de hål du inte spelar och får då en score som är din handicapgrundade score!

Hur gör jag om jag vill spela 18 hål? Då spelar du en 6-håls slinga ytterligare, dessa 6 hål är även de index som saknas på scorekortet. Du kan alltså fördela dessa saknade index å de sista 6 och börjar med det svåraste hålet som får index 1, sedan index 4 på det näst svåraste och så vidare!

Nya bilder tagna:

Nya hål nummer 7 tagen från kullen vänster ca. 100 m från green

Nya hål nummer 7 tagen bakom green höger

Nya hål nummer 8 tagen framför framför green

Nya hål nummer 8 tagen bakom green

Nya hål nummer 12 tagen bakom green

Uppdaterad 2010-06-24

Nu börjar det att växa ordentligt på de nya hålen som vi sådde andra veckan i maj. Nedan ser ni bilder från hur banan ser ut och hur det växer:

Nya hål nummer 7 under sådden 2010-05-05

Hål nummer 7 2010-05-18

Hål nummer 7 2010-05-23

Nya hål nummer 8 under sådden 2010-05-05

Hål nummer 8 2010-05-18

Nya hål nummer 12 under sådden 2010-05-05

Hål nummer 12 2010-05-23

Uppdaterad 2009-09-30

Schaktning av dammar, planering av kullar, fairway, tee, bunkrar samt greener är klara. Vi har lagt ner ett stort arbete på dränering och bevattning för de nya hålen. Till våren återstår att plocka bort eventuella stenar som kommer fram efter vintern samt att finjustera alla områden. När detta är klart sår vi alla ytor och hoppas på en bra tillväxt. Har vi lite tur med väder är det inte omöjligt att vi öppnar de nya hålen sent på hösten 2010.

Nedan ser du en enkel skiss över den nya bansträckningen när vi öppnar med 12 hål. Vi får då 2 slingor med 6 hål i vardera slingan.

Det är alltid positivt att öppna med ett ganska enkelt hål. Därför kommer vi även i fortsättningen att börja spela på nuvarande 1:an. Därefter går man till korthålet nuvarande 5:an som kommer att spelas som ny 2:a. Efter det fortsätter man som idag med nuvarande 6-9 som därmed utgör första 6 hålen. Andra slingan börjar med det nybyggda par 4 som ligger norr om rangen. Därefter följer 8:an som är ett nybyggt par 3 hål som bakom rangen. Efter åttan går man bakom ett nybyggt tee för det 12e hålet mot gamla 3:an tee. Efter dessa nya hål går man bakom tee för det 12:e hålet till det nuvarande 3:e. Detta spelas således som hål nummer 9. Därefter följer nuvarande 4:an som 10:e hål. Vi vänder sedan tillbaka med nuvarande 2:an som 11:e hål samt avslutar med ett nybyggt par 4 som sista och 12:e hål. Vi är då tillbaka vid ettans tee väster om rangen.

Några sista bilder på hur det nu ser ut för tillfället.

Nya 7:an med dammen framför green

Bunkrar vänster om nya 7:ans green

Bilden tagen från tee på nya 8:an par 3. Greenområdet syns i mitten av bilden.

Greenområde för nya korthålet 8:a Upphöjd green med väldränerade svackor på båda sidor.

Bilden tagen från tee på nya par 4 12:e hålet. Bästa spellinjen blir över den nybyggda dammen.

Höger och bakom nya 12:an green får stifta bekantskap med 2 st waste areas.
Ett Waste area är ett område som inte är hinder men som ser ut som en bunker.
I botten av waste area finns den naturliga sand som men hittar på många ställen på Sommarro.

Waste område bakom green, även kallat “Hagbergs snöbunker”.

Några bilder och beskrivningar hur de nya hålen är tänkta att spelas.

Bilden är tagen från kanten av nya ettans damm med greenen på andra sidan dammen.

Om man inte vill eller kan slå över dammen på inspelet kommer det att finnas en fairway yta vänster om dammen så att man på sitt tredje slag kan slå in mot green utan att behöva slå över vatten.

Denna bild är tagen från 1:ans green mot fairway och klubbhuset i bakgrunden. Det myckna regnandet senaste veckorna har fyllt på dammen på bra sätt.

Bakom ettans green finns 2 uppsamlingsbunkrar om man råkar slå inspelet för långt. Från bunkern får man ett nervpirrande slag upp mot greenen med dammen i bakgrunden.

Bilden visar teeområdet på andra hålet. Greenområdet består ännu av en massa kullar så det återkommer vi till längre fram.

Tee på det tredje hålet kommer att höjas upp ganska mycket så att man lätt kan se dammen man bör passera på utslaget. Till vänster i bilden ser man nuvarande tvåans green. Den vänstra pilen visar spelriktningen för långtslående spelare som vill skaffa bästa möjliga inspelsläge mott green. Den högra pilen visar spelriktningen för de som slår lite kortare. Man slipper då att slå över greenen.

Bilen visar dammen på 3:an som man bör passera med utslaget för bästa inspel.

Uppdaterad 2009-07-31

Några av er har säkerligen läst i lokaltidningen om våra problem olika tillstånd hos kommunen. Allt beror ursprungligen på ett missförstånd samt olika tolkningar av det arrendeavtal vi har avseende marken med Karlstad Kommun. Vi har nu stått still i 2 veckor i avvaktan på att beslut skall tas. Det mesta är nu i alla fall utrett och vi har ett formellt bygglov att fortsätta bygget till 12 hål. Det myckna regnandet samt annan planering för våra entreprenörer gör att vi räknar med att starta upp projektet igen måndagen den 10:e augusti.

Uppdaterad 2009-07-09

Vi har nu jobbat 3 veckor med utbyggnaden till 12 hål. Ett tränat öga kan nu se hur hålen börjar växa fram. Hål 1 par 4 310 m från gul tee blir ett kort men knixigt och utmanande hål. Det kommer ställas krav på precision på såväl utslag som inspel. Driver är sannolikt inte den lämpligaste klubben från tee för de som slår långt. Fairwaybunkern på vänstra sidan av fairway redan på plats så den kan man kan man se. Några av kullarna är också delvis klara. Greenen på första hålet vaktas av en damm i direkt anslutning kort om green samt två greenbunkrar på den vänstra sidan.

Det andra hålet börjar också ta form. Hålet blir ett par 3 120 m från gul tee. Hela området fram mot green kommer att bölja fram med kullar i olika höjder. Det kommer även att bli kullar på båda sidor om den långsmala greenen. En greenträff i rätt längd innebär en given birdiechans. Men missar du green blir det några intressanta chipslag in mot den smala upphöjda green. Kort sagt ett annorlunda korthål som kräver precision hällre än längd.

Delar av det tredje hålet är också klart. Vi har inte börja bygga den stora dammen som kommer att vakta den vänstra delen av hålet. Det ljusa området på bildens vänsterkant är området där dammen kommer att ligga. Tvärs fairway finns redan nu de fairwaybunkrar som ger hålet extra Links karaktär. Bästa spellinjen in mot green kommer att vara från vänstra delen av fairway. Tanken är att om man vågar slå över dammen så skall man premieras mer ett bättre inspelsläge. Greenen är inte påbörjad ännu så den återkommer vi till senare.

Uppdaterad 2009-07-01

Utbyggnaden är nu inne på andra arbetsveckan. Vi arbetar för närvarande med grovschaktning av dammar, kullar och tee. Det är stora mängder massor som skall förflyttas inom området. Vädret har hittills varit på vår sida vilket gör arbetat lite lättare. De fullblodsproffs vi anlitat för bygget tar här en snabbfika vid 1:ans damm. Nedan följer några bilder som togs den 1 Juli 2009:

Banbyggarproffs

Dammen framför 1:ans green, Ett par 4 hål på ca 310 m från gul tee.

Greenen som blir där den röda traktorn står blir delvis omgärdad av dammen på högersidan.

Delar av 1:ans blivande fairway med kullar för två fairwaybunkrar närmast.

Bilden tagen bakom 1:ans green med dammen bakom.

Bilden tagen bakom 2:ans tee. Ett korthål på ca 120 meter från gul tee. Före greenen byggs en rygg som korsar hålet diagonalt. Bakom kommer det bli ett nytt spännande greenområde med en smal lång green.

Bilen tagen på ryggen före 2:an green.

Bilden tagen från tee på det 3:e hålet vi bygger. Ett par 4 ca 340 m från gul tee med en stor damm som skall passeras med utslaget. Vid högen på höger sidakommer en röd tee att byggas. Båda tee skall bli upphöjda så att man får en god överblick vart man skall slå.

Det gröna området i vänsterkanten mellan detta nya hål och 2:an skall grävas ur för att skapa en ny damm.

2009-06-10 Banarkitekt Bo Engdahl mäter upp de nya hålen samt markerar ut hinder, greener & tees:

2009-05-19 Vi startar projektet med att grovbearbeta den befintliga mark som finns runt rangen:

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.