Hitta till Sommarro Golf

  • Kör E18 till Karlstad.
  • Kör av 18 mot ”centrum/sjukhus”
  • Kör mot sjukhus
  • Med Klarälven på höger sida svänger man vänster in på Rosenborgsgatan
  • Passera sjukhuset och efter det en fotbollsplan till vänster
  • 500 m efter fortbollsplan tag av höger vid skylt Sommaro Golf.
  • Banan och klubbhuset (gamla terminalbyggnaden) ser du från vägen!