Framtidsplaner Sommarro Golf

Antal förslag

%

Antal genomförda

På denna sida kommer vi att presentera synpunkter, idéer och förslag som kommer från medlemmar, oss själva och gäster. Tanken är att ha en öppen dialog om vad som är genomförbart eller inte, planen för att genomföra det och en ungefärlig tidsplan. En del saker bygger på utomstående intressen som t.ex. detaljplan Jakobsberg och framtiden för terminalbyggnaden/klubbhuset, och det påverkar såklart.

Har du tankar och idéer eller vill du rent av hjälpa till i vår medlemsgrupp? Kontakta oss idag så får du reda på mer.

Till höger ser du resultaten av utvärdering som gjordes i samband med Medlemsträffen i februari 2017. 100 % är bästa betyg. Vi kommer att mäta detta över tid för att se om vi är på väg i rätt riktning enligt medlemmar och gäster.

  • Klubbhus 74% 74%
  • Kommunikation 73% 73%
  • Reception/Kansli 73% 73%
  • Links 12-hål 80% 80%
  • Lilla Banan 78% 78%
  • Range/Övningsområde 74% 74%
  • Pro/Träning 89% 89%
  • Medlemsaktivteter 73% 73%
  • Totalt 77% 77%
Datum Önskemål/förslag/synpunkt Kommentar Tidsplan
Maj -17 Nya rangebollar Fylls på kontinuerligt April -17 samt Aug -17
Feb -17  Sökpinnar ruff Klart april -17
Feb -17 Pitchgreen/övningsgreen Planer på en konstgreen vid range Klart aug -17
Feb -17 Mer öppettider/mer utbud Nya öppettider och meny provas under 2017
Feb -17  Fräscha till Lilla, utveckla övningsområden och range Ny konstgreen, ny övn. bunker och nya mål rangen under 2017. Mer planer på utveckling Lilla banan och rangeområde ska tas fram  Delvis -17
 Feb -17 Fixa till bunkers, flagga på flaggan så man ser vart den står Genomgång bunkers ska planeras, även se över måttindikation på flaggorna
Feb -17 Dagens Husman Finns under säsong 85 kr (60 kr för juniorer) April -17
Feb -17 Bättre gångytor mellan hål, Separat pitchgreen, grästee range Gångvägar ska ses över höst 2017, pitchgreen med konstgräs finns nu. Grästee range är svårare då det behövs bevattning.  Delvis -17
 Feb -17 Papperskorgar, markeringar, siktpinnar Fler papperskorgar ute, nya markeringar och siktpinnar  April -17
 Feb -17 Tak över uteplats Kollas över, svårt med stor yta och mycket vind
Feb -17 Bygg ut till 18 hål Ingen markyta finns i dagsläget om man inte använder Lilla Banan till det, i dagsläget är den mycket bra för nya, gamla och unga golfare och ”icke-medlemmar” TBA
 Feb -17 Nytt klubbhus, fräscha till entré m.m. Nya detaljplanen Jakobsberg kan göra att en ny trafiklösning behövs och då ev. om 3-5 år behöver förändra/ta bort terminalbyggnaden. Vi avvaktar det beslutet innan det investeras i befintligt eller nytt klubbhus men vi har planer på gång för båda scenarion.  TBA