-14,9 A-klass 4/5 11/5 18/5 1/6 8/6 15/6 23/6 29/6 6/7 13/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 Tot
Nils-Erik Larsson 6 6 3 1 4 10 10 1 1 4 4 1 5 10 6 72
Peter Norlander 8 1 5 1 10 2 6 6 5 4 6 2 8 64
Niclas Granberg 1 2 1 6 2 1 10 10 3 10 8 1 1 5 61
Håkan Sten 3 10 4 1 1 3 4 4 8 6 3 10 3 1 61
Hans Jonsson 1 5 6 1 1 1 1 1 1 1 8 10 2 6 10 55
Peter Eriksson 4 10 3 2 6 6 8 1 2 3 1 1 1 1 49
Kenneth Karlsson 8 3 5 1 1 4 1 2 1 8 1 1 1 1 38
Jörgen Angbo 1 1 5 8 5 5 5 1 4 1 36
Thomas Hallgren 1 6 8 1 8 3 4 1 32
Lars Norlander 2 1 1 1 3 1 4 3 1 1 1 2 1 3 1 2 28
Conny Alfredsson 1 1 5 8 1 1 1 1 1 1 4 3 28
Dan Larsson 1 1 8 2 1 3 6 5 27
Jörgen Katz 8 1 3 10 1 1 1 1 26
Fredrik Bark 4 1 1 1 10 1 1 1 1 21
Jöran Lundquist 10 1 1 5 1 1 19
Magnus Ehrndal 5 10 1 16
Anders Eriksson 6 8 14
Jonas Nilsson 1 2 6 5 14
Leif Grindegård 2 1 2 1 5 11
Stefan Svärd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Lars Andersson 1 1 8 10
Johannes Persson 1 1 2 1 1 4 10
Per Nylin 6 1 1 8
Lars Järner 5 1 1 7
Michael Huss 1 1 1 1 1 1 6
Henrik Noleryd 4 4
Bengt Törnbom* 1 1 2
Oscar Ahlqvist 1 1
Martin Torstensson* 1 1
Mikael Andersson * 1 1
Sören Larsson* 1 1
Kenneth Bolmstedt 1 1
 
15,0-36 B-klass  
Lars Kalleryd 1 4 8 8 10 2 5 1 8 1 4 6 8 10 5 81
Niclas Larsson 8 1 10 6 1 10 1 4 5 4 8 3 1 8 8 78
Jerker Bäckström 6 10 3 1 4 1 6 5 10 10 6 5 5 1 4 77
Peter Kööhler 1 2 3 6 6 2 4 2 6 3 3 4 4 6 52
Peder Kjellman 1 1 1 1 4 4 1 8 10 10 1 1 6 49
Björn Hallberg 1 6 6 5 5 1 3 3 1 1 1 1 8 1 1 2 46
Pontus Bjerre 10 8 1 10 6 3 38
Martin Rosén 8 1 1 3 8 8 1 1 4 1 36
Per-Olof Södergren 2 2 4 1 1 1 1 1 6 1 1 1 2 3 5 1 33
Per Ström 4 1 1 1 1 3 1 2 6 5 2 1 1 29
Bengt Berglind 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 10 29
Peter Sundström 1 8 10 1 4 1 25
Christer Nordén 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 1 24
Martin Bengtsson 5 1 2 2 10 1 1 22
Christer Svensson 10 1 1 1 5 1 2 21
Håkan Höglund 1 5 5 1 2 2 1 17
Victor Malmgren 1 8 1 10
Christer Landén 5 1 6
Gustav Bjerre 4 1 5
Charlie Uhlin 3 3
Per-Inge Bengtsson* 1 1 2
Kjell Brattström 1 1
Gunnlaugur Gretarsson * 1 1
Conny Walfridsson 1 1
Keith Bergqvist* 1 1
Aristidou Stamatios 1 1
*Ej ETH

 

Denna sida använder cookies som du behöver godkänna för att gå vidare.